UN PROJECTE BASAT EN VALORS

Ens marquem com a objectiu principal que el CCE Tiana torni a ser un club referent al municipi on els nens i les nenes del poble trobin un espai on se’ls acompanyi en la seva formació com a persones a través de l’esport. Les famílies que portin els seus fills i les seves filles al CCE Tiana estaran segures d’estar en un espai respectuós amb els seus fills i responsable en el seu creixement com a futbolistes o entrenadors i, per sobre de tot, com a persones.

L’esport és l’ambient ideal per treballar aspectes com la intel·ligència emocional i social, la resolució de conflictes, l’autoestima, la confiança, l’empatia, la resiliència, la proactivitat, la col·laboració, el compromís, les bones pràctiques, els hàbits saludables, el treball en equip, etc.

Acompanyarem a cada jugador i jugadora en el seu procés de desenvolupament personal per a que aprengui a conviure i a assolir els reptes que es proposi al llarg de la seva vida d’una manera responsable.

Per aconseguir-ho, la figura de l’entrenador i de l’equip tècnic adquireix major rellevància. A banda de transmetre els aspectes tècnics, passa a convertir-se en un acompanyant/referent en aquest procés d’aprenentatge i creixement. La seva actitud, comportament i forma de relacionar-se ha de ser congruent amb el que volem transmetre. Ha de ser, no només el missatger, també el missatge.

CAMÍ DE L’EXCEL·LÈNCIA: “L’IMPORTANT ÉS EL CAMÍ”

Tot i que els resultats esportius a mig i llarg termini es veuran beneficiats treballant amb el jugador o jugadora tots aquests aspectes, els tècnics posaran especial atenció en el creixement personal cadascun.

Formació contínua: creixem junts

Per poder assolir aquest objectiu, fonamental en el nostre model de formació, els tècnics rebran una formació continuada per dotar-los d’eines i ampliar la seva consciència i sensibilitat a l’hora de detectar què és el que està necessitant cada jugador/a i com poder ser una possibilitat per a ell/a.

Un sistema de formació, seguiment i recolzament als entrenadors/res basat en la supervisió d’un coach.

D’aquesta manera, el professional rep una formació completa i continuada i l’entitat s’assegura que s’estan aplicant tant els aprenentatges com els estàndards de qualitat desitjats.

Cada trimestre es decidiran conjuntament amb els entrenadors quins valors treballarem i com ho farem tant en els entrenaments com en els partits i, en general, amb qualsevol interacció amb el jugador o jugadora.

A nivell esportiu, hem creat la figura del coordinador de metodologia.

La principal responsabilitat d’aquesta figura és la creació d’una línia i una metodologia d’entrenament que faci del CCE Tiana un club de referència en metodologia i bones pràctiques d’entrenament, on tots els entrenadors segueixin una línia de treball que permeti que els jugadors i jugadores evolucionin segons la seva edat i capacitat.

Així, es marcarà per a cada categoria quins són els coneixements i habilitats que s’han de treballar i es marcaran la línia de com s’han de treballar, donant flexibilitat i llibertat a cada entrenador per aplicar aquestes línies mestres en el seu pla d’entrenament.

La finalitat és tenir una línia i un model d’entrenament característic, on cada entrenador pugui igualment aportar la seva manera d’entrenar i la seva marca pròpia.

LA FAMÍLIA: UNA PEÇA FONAMENTAL

A l’inici de temporada es realitzarà una xerrada amb les families explicant el projecte i la seva missió.

Les famílies són un referent fonamental per als seus fills. La seva forma de relacionar-se amb el nen i amb el seu entorn influeix en la creació de les “ulleres” que l’infant utilitzarà per observar i interpretar el món. És per aquest motiu que és molt important i enriquidor per a l’infant que tant a casa com a club rebi el mateix missatge.

Cada trimestre, l’entrenador/tècnic lliurarà a cada jugador una carta personalitzada explicant la seva evolució, les fites que ha assolit, què ha de continuar fent de la mateixa manera i quines oportunitats de millora presenta el seu desenvolupament. A més de la carta al jugador, es lliurarà a les famílies una fitxa amb l’evolució i adquisició dels diferents aspectes que s’han treballat fins a la data amb el seu fill/a.

US HI ESPEREM!

Si vols jugar, apendre, formar-te i divertir-te amb nosaltres, si us plau, omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible! Gràcies!